Berekeningsmodule Save-W

Basisgegevens

Locatie van de windturbine(s)
Berekening uitgevoerd door:

Toepasbaarheid

Kenmerken

Herkomst
Leverancier Rekenformule Aanname
Ashoogte (m)
Invoer in meters!
Rotordiameter
Invoer in meters!
Mastdiameter
Invoer tussen 1 en 20!
Hoogte gondel
Invoer tussen 2 en 20!
Maximale lengte gondel
Invoer tussen 0 en 20!
Maximale breedte gondel
Invoer is geen getal!
Afstand zwaartepunt afgebroken bladdeel tot rotorcentrum
Invoer in meters!
Nominaal toerental
Invoer tussen 0 en 30 rpm!

Rekenresultaat

Rekenresultaat model zonder luchtkrachten

PR 10-5 contour --
PR 10-6 contour --
Maximale werpafstand bij nominaal toerental --
Maximale werpafstand bij overtoeren --

Ruimtelijke signalering

Kwetsbare objecten

Ja Nee Onbekend
Is er binnen meter van het middelpunt van de windturbine een beperkt kwetsbaar object aanwezig?
Is er binnen meter van het middelpunt van de windturbine een kwetsbaar object aanwezig?
Is er binnen meter een Bevi-bedrijf aanwezig?

Kenmerken

Voor het project zijn op basis van de rekenregels in het Handboek risicozonering windturbines, versie 3.1 de externe veiligheidsafstanden berekend. De berekening is uitgevoerd voor een windturbine van het type , en heeft de volgende kenmerken.

Kenmerken turbine Eenheid Informatiebron
Ashoogte meter
Rotordiameter meter
Gemiddelde mastdiameter meter
Hoogte gondel meter
Maximale lengte gondel meter
Maximale breedte gondel meter
Afstand zwaartepunt meter
Nominaal toerental RPM

Rekenresultaat

Rekenresultaat model zonder luchtkrachten

PR 10-5 contour --
PR 10-6 contour --
Maximale werpafstand bij nominaal toerental --
Maximale werpafstand bij overtoeren --

Normen plaatsgebonden risico